Keijzer Kompas

Pierre Keijzer

 
  Welkom

Keijzer KompasCoachen - Scheidingen - Zelfanalyse - Trainingen

  Werkwijze
Activiteiten
  coachen
  trainingen
  zelfanalyse
  scheidingen
Informatie
Publicaties
Contact

Trainingen, Keijzer Kompas biedt u diverse trainingen aan om uw leven weer de juiste koers te geven. Zelfinzicht, Assertiviteit, Actief luisteren, Omgaan met conflicten, Feedback en Communiceren.

Zelfinzicht krijgen. Aan de hand van een schema krijgt u inzicht in uw eigen functioneren in de maatschappij, op het werk, in uw gezin enz. Belangrijk element in deze training is feedback. Hierbij gaat het niet alleen om het krijgen van feedback (en hoe ga je daar mee om), maar ook om het vragen en geven van feedback. Resultaat is dat u inzicht krijgt in uzelf: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, hoe kom ik over op anderen, waarom reageren anderen op een bepaalde manier op mij, vind ik dat gewenst, wil ik iets veranderen? Na deze training van 3 uur is het belangrijk dat u hiermee in het dagelijks leven aan de gang gaat. Wij spreken na de training een terugkommoment af. Dit is een individueel gesprek waarin u uw leer-/verbeterpunten kunt aangeven: waar liep u tegenaan/wat ging u minder makkelijk af, wat ging juist goed. Afhankelijk van uw leerpunten kan dit een gesprek van 45 minuten, dan wel een kort gesprek van 20 minuten zijn.

Assertief worden. Het is niet fijn om dingen tegen je zin te doen. Doet u dat wel, dan voelt het niet goed. U voelt het in uw buik of in uw hoofd. Of u houdt de hele dag een vervelend onbestemd gevoel. Natuurlijk, u zult zo nu en dan wel iets moeten dat minder leuk is, maar dat hoort nu eenmaal bij het leven. Heeft u structureel het idee dat u uzelf liever ‘nee’ hoorde zeggen dan ‘ja’, dan komt u te weinig voor uzelf op. In deze training leert u voor uzelf op te komen, waarbij u rekening houdt met zowel de gevoelens van uzelf en van die van de ander. Met andere woorden: u leert niet alleen keuzes te maken in wat u wel en niet wilt maar durft dat ook uit te spreken zonder te gevoel te krijgen anderen tekort te doen. Na de training gaat u aan de slag in het dagelijks leven, op uw werk, bij instanties, etc. Afhankelijk van uw behoefte is het mogelijk om op een nader te bepalen moment het geleerde op te frissen in een individueel gesprek.

Actief luisteren. Communicatie staat en valt met luisteren. Luisteren lijkt zo gemakkelijk: ‘We hebben toch oren, dus we luisteren de hele dag!’ En toch is dat vaak niet het geval. We horen wel, maar de boodschap dringt vaak niet door. Dat komt veelal doordat de ander zelf al bezig is met een antwoord te bedenken. Ook kan het zijn dat de ander een trefwoord hoort dat hem of haar doet denken aan een eigen ervaring. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat anderen uw gesprek overnemen, omdat zij zelf zo graag iets over dat onderwerp willen vertellen. En de aandacht voor u is verdwenen. Herkent u zichzelf hierin? Communiceren is te leren! Om goed te kunnen communiceren is actief luisteren essentieel. Actief luisteren is aandachtig luisteren: concentreren op wat de ander zegt en laten merken dat er geluisterd wordt. In de training worden u luistervaardigheden aangeleerd. Aandacht wordt geschonken aan oogcontact, geïnteresseerde luisterhouding, de ander uitlaten praten, samenvatten van het gesprek, enzovoort. Na deze training gaat u uw nieuwe inzichten in praktijk brengen en u zult zien dat écht luisteren u steeds makkelijker afgaat. Mocht u na verloop van tijd terugvallen in uw oude patroon dan kunt u uiteraard uw kennis in een individueel gesprek opfrissen. Indien de gehele groep dit wenst kan natuurlijk ook een opfrisbijeenkomst georganiseerd worden. Vooraf worden de leerpunten van de deelnemers geïnventariseerd, zodat een programma op maat aangeboden kan worden.

Omgaan met conflicten. Het is normaal dat mensen van mening kunnen verschillen, of dat nu zakelijk is of privé. Bij een meningsverschil bent u het niet met elkaar eens over een bepaald onderwerp of werkwijze. Als u dit meteen met elkaar bespreekt zonder emotioneel (geïrriteerd, boos of teleurgesteld) te worden, kunt u voorkomen dat er een conflict ontstaat. Wanneer emoties wel hoog oplopen, kan een conflict ontstaan, waardoor u er samen niet meer uit kunt komen. Wie aan conflicten denkt, denkt daar meestal negatief over. Maar toch hoeft dat niet het geval te zijn want er zitten vaak ook positieve kanten aan. Denk maar terug aan conflicten die uzelf op uw werk of thuis hebt meegemaakt.

Positieve kanten zijn:

  • Een conflict biedt u de mogelijkheid een dieperliggend probleem op te sporen en op te lossen.

  • Een conflict geeft u de gelegenheid inzicht te krijgen in gedachten/gezichtspunten van anderen.

Achteraf blijken die vaak een aanvulling te zijn op uw eigen gezichtspunten. In deze training leert u om te gaan met conflicten. Hoe kan je negatieve gesprekken ombuigen naar positief gedrag en dat de uitkomst zodanig is, dat zowel u als uw gesprekspartner tevreden is over het eindresultaat. Trefwoorden in deze training zijn onder andere: zelfinzicht, verdiepen in de ander, luisteren, tot tien tellen, meedenken, feedback geven en ontvangen. Het is belangrijk dat u na deze training direct aan de gang gaat met het geleerde. Wij spreken na de training een terugkommoment af. Dit kan een individueel gesprek zijn, dan wel met de gehele groep. Vooraf kunt u uw leer-/verbeterpunten kunt aangeven: waar liep u tegenaan/wat ging u minder makkelijk af, wat ging juist goed, welke techniek wilt u nog eens opfrissen?

Feedback geven en ontvangen.  De meeste problemen in het leven zowel privé als op het werk, worden vaak door communicatiestoornissen veroorzaakt. De oplossing voor dit soort communicatieproblemen is effectiever te leren communiceren. Dat doet u door feedback te geven of erom te vragen. Feedback is een boodschap over het gedrag of prestaties van u zelf of van een  ander. Feedback is onmisbaar als u met anderen leeft of samen werkt. Door aandachtig te luisteren en een aantal regels voor het feedback geven en ontvangen op een correcte wijze in acht te nemen,  vergroot u uw inzicht in de wijze waarop u functioneert. En door feedback te geven kunt u de ander meer zelfinzicht geven. Dat is wel zo eerlijk en integer naar u zelf, maar ook naar de ander.  In deze training wordt wel om een bepaalde mate van openheid gevraagd. U heeft de ander namelijk nodig om u bewust te worden van uw blinde vlekken. Door de feedback niet persoonlijk te maken gaat u bewust  anders  kijken/denken. Het is belangrijk dat u na de training er dagelijks bewust mee aan de slag gaat. We spreken na de training een terugkommoment af. Dit is een individueel gesprek waarin u uw leer-/verbeterpunten kunt aangeven: waar liep u tegenaan/wat ging u minder makkelijk af, wat ging juist goed. Afhankelijk van uw leerpunten kan dit een gesprek van 45 minuten, dan wel een kort gesprek van 20 minuten zijn.    

Non-verbaal communiceren. Vertelt u werkelijk wat u voelt en uitstraalt! Communiceren doet u op twee manieren: verbaal en non-verbaal. Het gaat er niet alleen om wat er gezegd wordt, maar vooral hoe. Om effectief te communiceren moet er gelet worden op de combinatie van verschillende signalen die uitgezonden worden. In deze training wordt in gegaan op de houding, de toon van de woorden en de gebaren. De training is duidelijk, praktisch en geeft aan waar u op kunt letten.
 

De vuurtoren geeft koers. Je gevoel ook

 

Als een paal boven water

 

 

 
 

Het eerste gesprek is gratis
maak nu een
afspraak

 

 

© 2012  Alg.voorwaarden  links

Keijzer Kompas - Dollard 220 - 9204CW - Drachten - 06 53880253 - e-mail